Inlichtingenformulier

Hiermee willen wij u meer informatie geven met betrekking tot uw interesse voor het doe-het-zelfgebeuren in België en Nederland, en in onze organisatie, FEBIN. Het investeringsbedrag voor lidmaatschap bij FEBIN is erg laag. De éénmalige toetredingskost bedraagt 500€, het jaarlijks lidgeld 1500€. 

U schrijft als lid in per land en betaalt ook het lidgeld per land, omdat de diensten en het aanbod per land verschillend zullen zijn en de organisatiestructuur gebouwd is per land. 

U kan optioneel, maar voorlopig enkel voor de Belgische leden, toegang verkrijgen tot de GFK-marktgegevens die de omzetbarometer en het TSR-rapport omvatten. De jaarlijkse bijdrage hiervoor is 800€. (Het is de bedoeling van de federatie om deze diensten ook voor Nederlandse leden aan te bieden in de toekomst. Dit is momenteel nog niet mogelijk in Nederland aangezien er nog geen overeenkomst is gesloten met GFK.) 

Bij uw aansluiting verdient u het lidgeld in één jaar terug, en bent u  beter op de hoogte van de actuele DHZ-marktinfo. De reden daarvoor is dat u wordt uitgenodigd op alle evenementen die exclusief voor onze leden bedoeld zijn. Daarnaast is er een korting van FEBIN op de deelnameprijs voor evenementen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Lidmaatschapsvoorwaarden: tussen de onderneming en FEBIN-vzw, wordt overeengekomen dat de onderneming lid wordt van FEBIN-vzw, en hiervoor de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betaalt na ontvangst van de factuur. De betaling van het lidgeld geeft het lid recht op de courante dienstverlening. Er worden geen lidmaatschappen gesloten op patrimonium-, holding- of managementvennootschappen, tenzij dit de kernactiviteit van het lid is.

Het lidmaatschap geldt voor ten minste één jaar en wordt automatisch verlengd tenzij het lid uiterlijk drie maanden voor de aanvang van het nieuwe werkingsjaar (januari) het lidmaatschap schriftelijk opzegt per mail of per brief. Het lidmaatschap verloopt in kalenderjaren (januari-december). Eventuele opzeggingen dienen ons schriftelijk en tijdig te bereiken! Het lidmaatschap behoort toe aan het bedrijf en is niet ten persoonlijke titel. Elk bedrijf dat lid is, mag, en kan, dus steeds beslissen welke medewerkers het zal afvaardigen. 

 

Extra info: kostprijs 800€/jaar voor GFK omzetbarometer en TSR rapport

Vragen

Tot welke categorie behoort uw bedrijf?

Welk thema wenst u behandeld te zien door FEBIN?

Aan welke werkgroep of thema zou u uw medewerking willen verlenen?