5. Toenadering tot andere federaties

Met de globalisering van de steeds groeiende DHZ-industrie kunnen wij als leveranciers de steun gebruiken van een Europese federatie: FEDIYMA. Met de vorming van de NAFTA (de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst), en de sterke coöperatie tussen de landen in de Aziatische zone, wordt Europa ook steeds een belangrijkere speler.

FEDIYMA levert competitieve voordelen op, en het is een opportuniteit om de dialogen en de uitwisseling tussen leveranciers en retail op Europese en mondiale basis te bevorderen. 

FEDIYMA

FEDIYMA, voluit The Federation of European DIY Manufacturers’ Associations heeft haar hoofdkwartier in België sinds 2010. De federatie werd gesticht in 2001 door de Duitse (BAU + DIY), Franse (UNIBAL) en Engelstalige federatie (BEHTA). De operationele leiding is in handen van Duitsland.

Zes landen zijn in de FEDIYMA verenigd: België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en Denemarken. Dit zijn tevens de grootste Europese DIY-spelers: zij vertegenwoordigen circa 68% van de Europese markt.

FEDIYMA groepeert haar objectieven in vier strategieën:

  1. Vertegenwoordigen en verdedigen van ethische en professionele belangen van haar leden
  2. Verbeteren van de kennis van de DHZ-markt en aanverwante producten
  3. Opvolgen en interpreteren van nieuwe consumententendensen
  4. Verbeteren van de kennis over de wereldmarkt, export en verder ook internationale relaties aanmoedigen